Category Archives: Thức ăn sinh học

Thức ăn sinh học được làm từ các nguyên liệu có ắn trong nông nghiệp như lá cây, thực phẩm như lá cây, rau, củ, quả, chế biến thành thức ăn dự trữ trong chăn nuôi