Phòng trừ sâu cuốn lá đậu tương gây hại

Phòng trừ sâu cuốn lá đậu tương gây hại

Tên khoa học: Lamprosema indicata Fabr

Cây đậu tương
Cây đậu tương

Sâu cuốn lá đậu tương có vùng phân bố rất rộng. Các vùng trồng đậu tương đều có sâu phát sinh gây hại và thường xảy ra thành dịch.

Sâu non nhả tơ cuốn tròn lá nằm bên trong mà phá hại, ăn chất xanh còn trừ lại biểu bì, gây cho lá đậu tương co rụt rồi khô chết.

Xem thêm: Phòng trừ bệnh do virut gây hại trên cây đậu tương

Sâu trưởng thành có thân dài 7,5-9,5mm, cánh dang rộng 20mm, cánh trước màu vàng, phần giữa cánh và gần mép ngoài có hai vệt ngang màu nâu đen. Trứng hơi vàng hoặc xanh, giao kết với nhau thành một chuỗi dẹt. Sâu non  mình dài 20mm. Nhộng dài 6-8mm, lúc đầu màu xanh, dần chuyển sang màu nâu, màu vàng nhạt hoặc màu xanh.

Phòng trừ sâu cuốn lá đậu tương gây hại
Phòng trừ sâu cuốn lá đậu tương gây hại

Sâu cuốn lá đậu tương phát sinh quanh năm trên đồng ruộng. Mật độ của sâu tăng nhanh và gây hại lớn nhất vào thời kỳ cây 4-6 lá kép và quả đang phát triển. Sâu gây hại nặng trên lá đậu tương vụ xuân ( vào cuối tháng 3- cuối tháng 4); đậu tương vụ hè (vào cuối tháng 8- đầu tháng 9), đậu tương vụ đông ( vào cuối tháng 11- đầu tháng 12).

Vòng đời của sâu- ở điều kiện 25-30oC là 24,4-28,7 ngày, ở điều kiện 16-22oC vòng đời là 31,1-73,8 ngày. Thời gian các pha của sâu, tương ứng là: trứng: 3,2-4,5 ngày và 4,7-7,2 ngày, sâu non 12-14 ngày và 18-37,7 ngày, nhộng 6-6,4 ngày và 8,8-23,3 ngày, thời gian trước đẻ trứng của bướm là 3-4,4 ngày và 5,6 ngày.

Sức đẻ trứng của một con bướm cái là 102-115 trứng, tỷ lệ trứng nở ra sâu non đạt tới 80-96% (To= 18-24oC và Ao = 85-95%).

Xem thêm: Phòng trừ sâu đục quả đậu tương

Thời vụ gieo đâu tương muộn bị sâu nặng hơn so với gieo sớm. Đậu tương vụ xuân gieo ngày 25/2 và 28/3, tỷ lệ cây bị hại khi đậu 3-6 lá kép tương ứng là 18,3 và 34,4% khi quả đang phát triển tương ứng là 8,8% – 27,7%.

Sâu cuốn lá đậu tương bị nhiều loại ký sinh kiềm chế nhưng phổ biến nhất là ong đen kén trắng (Apanteles sp.), ong cự xám (Trathala sp.) ký sinh ong non, ong cự vàng (Xanthopimpla sp.) ký sinh nhộng. Tỷ lệ sâu này bị các ong ký sinh cao vụ đông 3,8-19,1%, vụ xuân hè 2,0-16,6 %.

Sâu cuốn lá hại đậu tương
Sâu cuốn lá hại đậu tương

Biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá:

Luân canh đậu tương với lúa hoặc cây họ hoà thảo, bông,… có tác dụng hạn chế sâu rõ rệt. Bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch bằng cách trồng xen đậu tương với cây trồng khác. Thời kỳ sâu thường gây hại nặng là đậu từ 3-4 lá kép đến quả non, khi cần thiết dùng các loại thuốc có hiệu quả diệt sâu bọ cao như: Bulldock 25 EC ( Beta- Cyflutlirin) 0,8-1 lít/ha, Forvin 85WP (Carbaryl) 0,75-1kg/ha, Karate 25EC (Lambda-Cyhalothrin) 0,3-0,5lit/ha, Baythroid 50EC, 5SL (Cyfluthrin) 0,6-0,8 lit/ha.

Xem thêm: Phòng trừ sâu xanh gây hại

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *