Kỹ thuật xử lý để cây mãng cầu ra hoa trái vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao

Kỹ thuật xử lý để cây mãng cầu ra hoa trái vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao

Xử lý ra hoa trái vụ trên cây mãng cầu để tăng thêm sản lượng thu hoạch hằng năm. Mặt khác quả mãng cầu trái mùa sẽ có giá thành cao hơn nên hiệu quả kinh tế sẽ cao. Đối với những vùng trồng đảm bảo được nước tưới vào mùa khô và bón phân đầy đủ sau thu hoạch vụ chính, cây sinh trưởng mạnh, tốt nhất có độ tuổi từ 5-7 năm có thể tiến hành xử lý ra hoa trái vụ.

Kỹ thuật xử lý cây mảng cầu ra hoa trái vụ
Kỹ thuật xử lý cây mảng cầu ra hoa trái vụ

 Chọn thời điểm xử lý ra hoa trái vụ cho cây mãng cầu:

– Vườn mãng cầu đã được phục hồi phần dinh dưỡng đã mất đi sau khi kết thúc vụ chính và các giai đoạn tăng thời gian khai thác.

– Đảm bảo đầy đủ nước tưới.

Xem thêm: Phòng trừ sâu bệnh hại trên cây cà phê

– Thời điểm cây ra hoa đậu quả nhiệt độ và độ ẩm đất không biến động đột ngột, không quá cao hay quá thấp.

– Tính toán thời điểm xử lí để thời điểm thu hoạch mãng cầu đạt chất lượng tốt giá thành cao, nhu cầu thị trường lớn.

 Kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ trên cây mãng cầu

– Kỹ thuật bấm tỉa cành : Sau khi siết nước và sử dụng hóa chất để cây rụng bớt lá (10-14 ngày) cũng là thời điểm để bón phân lần đầu đối với vụ nghịch.Nếu vườn không xử lý hóa chất gây rụng lá thì sau khi tỉa cành tiến hành tuốt bớt lá. Tỉa cành loại bỏ cành sâu, bệnh, cành vượt, bấm tỉa tại nơi có đường kính khoảng 0,8-1,5cm. Sau tỉa cành từ 7-10 ngày thì tiến hành tưới nước và bón phân lần đầu cho vụ nghịch.

Kỹ thuật xử lý cây mảng cầu ra hoa trái vụ
Kỹ thuật xử lý cây mảng cầu ra hoa trái vụ

Sử dụng chế phẩm Dola 0.2X nồng độ 35g/8  phun 1 lần trực tiếp vào tán lá của cây có tác dụng ức chế sinh trưởng làm cây rụng lá, kích thích mầm hoa; hoặc sử dụng Gramoxone: 50cc/16 lít để xử lý gây rụng lá.

Ngoài ra để tăng tỷ lệ đậu quả, tăng chất lượng trái mãng cầu thì cần áp dụng kỹ thuật:

– Xiết nước cho vườn trồng cây mãng cầu:

Trước khi xử lí rụng lá, tỉa cành từ 20-25 ngày cần cắt nước triệt để để thúc đẩy ra hoa trái vụ. Sau khi tỉa cành 7-10 ngày tiến hành cấp nước lại từ từ và tăng dần cả về số lần và lượng tưới.

Xem thêm: Kỹ thuật phòng chống bệnh nấm ghẻ trên cây ổi.

– Bón phân cho cây mãng cầu vụ nghịch:

Đối với gốc mãng cầu đtạ từ 5 tuổi trở lên. Sử dụng lượng bón: 1 – 2 kg phân hữu cơ vi sinh hoặc 15-20 kg phân chuồng đã được ủ, xử lý kỹ, cùng với  Phân NPK 20-20-15: 0,7 kg , DAP: 0,6 kg, KCl: 0,7 kg bón thành các đợt: Đợt 1: 10 ngày sau khi cắt cành: Bón toàn bộ phân hữu cơ vi sinh hoặc phân chuồng. Các lần tiếp(mỗi lần cách nhau 12-15 ngày) theo xử dụng NPK, DAP, KCl chia đều làm 4 lần để bón sau khi cây đã đậu quả. Ngoài ra có thể xử dụng thêm phân bón lá bổ sung dinh dưỡng và một số yếu tố vi lượng khi cây mang trái.

kỹ thuật xử lý hoa trái vụ trên cây mảng cầu
kỹ thuật xử lý hoa trái vụ trên cây mảng cầu

Tỉa trái cho cây mãng cầu vụ nghịch:

Nhằm đảm bảo tỷ lệ trái đạt loại 1 cao (25 – 30%) cần tỉa bỏ bớt trái vẹo, sâu, bệnh, chậm phát triển. Để lại mỗi cây từ 50-60 trái.

Xem thêm: Kỹ thuật phòng trừ sâu đục trái sầu riêng

– Thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại mãng cầu: 

Mãng cầu là loài có tương đối nhiều sâu bệnh hại vì thế cần áp dụng các biện pháp quản lí sâu, bệnh hại kịp thời đúng thời điểm để đạt hiệu quả cao, tránh để lại tồn dư chất độc hại trên quả mãng cầu thành phẩm và ô  nhiễm môi trường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *